İletişim Bilgileri

Levent 199, Büyükdere Caddesi No: 199,
34394 Şişli İstanbul Türkiye

Tüketici Danışma Hattı: 0850 202 01 08

Eposta: valeron@zorlu.com

Özel olarak talep edilmedikçe, bize ilettiğiniz taleplerinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz;

"Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ,biyometrik ve genetik veriler."

Aydınlatma Metni'ni okudum.

* Gerekli alanlar